Folketingskandidat Tom Block:

  Lokal kandidat med stærk faglig profil

  Jeg hedder Tom Block Larsen, og jeg er Slagelsekredsens nye, socialdemokratiske folketingskandidat. Jeg bor i Sørbymagle med min familie og arbejder som soldat på Antvorskov Kaserne.
  Fagbevægelsen har altid betydet meget for mig. Lige siden jeg blev valgt som tillidsmand første gang i 1999 har jeg været dybt engageret i det faglige arbejde. Den dag i dag er jeg formand og fællestillidsrepræsentant i Slagelses afdeling af Hærens Konstabel- og Korporalforening, ligesom jeg sidder i bestyrelsen i LO-Midtsjælland.
  Mit faglige engagement har selvfølgelig også indflydelse på min politik.

  Jeg mener helt klart, at den største udfordring for Danmark er ikke, at for mange betaler topskat.
  Den største udfordring er at skaffe nok kvalificeret arbejdskraft, og i høj grad folk med en erhvervsfaglig uddannelse.
  I 2025 vil vi mangle ca. 70.000 med en erhvervsfaglig uddannelse, og kan vi ikke skaffe dem, så vil virksomhederne igen enten flytte produktion ud af landet, eller søge efter arbejdskraft i udlandet.
  Kan vi derimod få uddannet disse folk, så vil det blive en kæmpe økonomisk gevinst for Danmark.

  Højere pensionsalder – Nej tak.
  Vi skal, trods de borgerliges ønsker, ikke hæve pensionsalderen den er høj nok.
  For nogle grupper er den endda for høj.
  Når 50 % af 3F´s medlemmer ikke er på arbejdsmarkedet, når de fylder 65 år fordi de enten er nedslidte eller døde, så skal vi se på vores prioriteter, og så er svaret hverken topskattelettelser eller højere pensionsalder.
  Jeg mener helt klart, at der skal være plads til en værdig pension/alderdom, hvor det hele ikke kun skal gå op i pleje og piller.

  Når de borgerlige politiker hele tiden taler om, at hæve pensionsalderen, så undre det mig, at man i samme åndedrag ikke også taler om, hvilke indsatser der skal til for at sikre et bedre arbejdsmiljø.

  Dårligt arbejdsmiljø koster Danmark et sted mellem 60-80 milliarder om året.
  Derfor burde de borgerlige da forstå, at det er en god investering, at sikre et godt arbejdsmiljø.

  Det koster ikke kun dem som rammes på helbredet dyrt.
  Det koster også virksomhederne, og samfundet dyrt.
  Der er kort sagt, ingen som vinder på et dårligt arbejdsmiljø, der er kun tabere og unødvendige udgifter.
  Nedskæringer på Arbejdstilsynet er i hvert fald ikke svaret.
  Vi skal prioritere en indsats på området meget mere, derudover skal vi have styrket Arbejdstilsynet, så de kan køre ud og foretage de nødvendige tilsyn og kontroller.

  Vi har også masser af lokale udfordringer. Arbejdspladser forsvinder og vores byer affolkes, blandt andet fordi vi ikke bliver prioriteret ret højt, når der blandt andet skal investeres i infrastruktur.
  Der skal kæmpes for en udvidelse af Rute 22, da den vil bidrage til vækst og mobilitet

  Lige såvel, skal vi hele tiden minde politikerne om, at trafikal ligestilling efter landevejs princippet, er en nødvendighed for at sikre de små øsamfunds overlevelse.

  Tom Block

  TomBlock

  © 2017 Socialdemokratiet-Slagelse kommunekreds. Alle Rettigheder reseveret.