Regionsrådsformand Heino Knudsen

  Personligt stemmetal: 23.463

  Næste valg til Regions- og Byråd nærmer sig, og det er tid til at skabe vores visioner for fremtidens arbejde i Region Sjælland. Det arbejde er allerede godt i gang med inddragelse af vores medlemmer, og personligt er jeg meget optaget af en række forskellige emner. Men vigtigst af alt så ønsker jeg åbenhed og dialog om de styrker og svagheder, som vi oplever i Region Sjælland. Jeg ønsker at vi som Region styrker kommunikationen med vores borgere i stedet for blot at levere information.


  På sundhedsområdet har vi en stor opgave, i at sikre vores medarbejdere et bedre arbejdsmiljø og mere tryghed end det opleves flere steder i dag. Vi skal gøre sundhedsvæsenet i Region Sjælland til en endnu mere attraktiv arbejdsplads med fokus på tillid og tryghed, for både nye og nuværende medarbejdere. Bedre arbejdsmiljø og øget arbejdsglæde giver bedre patientsikkerhed, og er derfor vigtigt for vores mange hårdt arbejdende medarbejdere og for vores patienter. Samtidig har vi en vigtig opgave i udviklingen af nærheden til vores borgere. Vi bør i fremtiden kunne behandle langt flere lidelser tættere på borgeren men naturligvis stadig med samme store fokus på faglighed. Vi skal sikre vores borgere den tryghed som de fortjener på sundhedsområdet.
  Vi har behov for en ny og mere dynamisk vækstpolitik for vores region. Vi vækster langt mindre end de andre regioner i Danmark med færre arbejdspladser og mindre velfærd til følge for vores borgere. Vi har så mange stærke muligheder i Region Sjælland, og vi skal gribe dem i et endnu tættere samarbejde med regionens 17 kommuner.
  Det psykiatriske område ligger mig også meget på sinde. Desværre ser vi i disse år flere og flere mennesker med psykiske lidelser. Vi skal sætte øget fokus på forebyggelse, og samtidig skal vi se hele vores psykiatriske behandlingssystem igennem, for at vi i fremtiden kan skabe det bedst mulige behandlingssystem for vores borgere i Region Sjælland.
  Dette er blot nogle af de områder der bliver vigtige i fremtiden, og der er rigtig mange opgaver at tage fat på. Det skal vi gøre sammen i vores parti, og ikke mindst sammen med de andre partier i regionen som ønsker at være med i et godt og stærkt samarbejde.
  For mig som Socialdemokrat er fællesskabet en meget vigtig værdi. Jeg glæder mig til at arbejde med hvordan vi som Socialdemokrater vil udvikle regionens i fremtiden, og jeg glæder mig til at føre spændende valgkamp sammen med rigtig mange gode Socialdemokrater. Sidst men ikke mindst glæder jeg mig til samarbejdet med alle vores kandidater fra hele Region Sjælland frem mod valget. 
  Vi skal i fællesskab sikre et nyt flertal i Region Sjælland efter næste valg.

  Hvem er Heino?

  • Lollik på 37 år.
  • Far til Manja på 14 år.
  • Spidskandidat for vores parti til Regionsrådet i Region Sjælland 
  • Medlem af Lolland byråd og formand for Fritids- og Kulturudvalget, Lolland Kommune.
  • Markedskonsulent på erhvervsskolen CELF.
  • Kommer ud af det frivillige foreningsliv, hvor jeg har været frivillig leder og træner hele mit liv.

  Hvorfor Socialdemokrat?

  • Ønsker lige muligheder for alle i vores samfund.
  • Ønsker at alle skal have mulighed for at være en del af fælleskabet – Jeg har set hvad fælleskabet og ”et kærligt skub” kan betyde for den enkelte.
  • Jeg ønsker et solidarisk samfund hvor ”ret og pligt” stadig er et vigtigt begreb. Solidaritet er noget vi selv går forrest med og kræver af andre.

  © 2017 Socialdemokratiet-Slagelse kommunekreds. Alle Rettigheder reseveret.